АМА ДЕУС

Aма Деус е мощна енергийна лечебна система,която използва Божествената Любов като средство за космическа връзка и изпращане на енергия. Тази система е използвана през последните 6000 години от лечителите (pajés) на народа Tupano (Tupis) и неговите наследници Guaranis, чиято култура е една от най-древните на планетата (около 13000 години на съществуване). Буквалният превод на Ама Деус е „Любя Бог“.

Aма Деус не е шаманизъм, въпреки че произхожда от индианското племе Гуарани в Амазонка. Тя се различава и от другите енергийни системи, като Рейки например, и разликата е в това, че освен че въздейства на физическото, емоционалното, менталното и духовното тела, Aма Деус е система, чрез която лекуваме душата.

Системата се основава на преминаването на енергията през ефективен енергиен канал, създаден между практикуващия и Източника Създател.

Символите в тази система са мултидименционални и въпреки, че имат специфични въздействия намират най-разнообразни приложения. Повечето от техниките са визуализиране с ”третото око„ и специфични положения на ръцете. Те са 26 на брой и могат да се използват за:
• Самолечение и лечение и на другите;
• Духовно извисяване;
• Лечение от разстояние;
• Лечение на критични ситуации (даване на първа помощ);
• Лечение на животни, птици и растения;
• Помощ на онези, които са близко до прехода на смъртта;
• Помощ на души, които са в преход между материалния и духовния свят за намиране на пътя към светлината;
• Пречистване и енергизиране на храни, напитки, лекарства, вода и пр.;
• Физическо, емоционално и духовно лечение;
• Помощ на бебетата, които са в преход за навлизане в материалната реалност на Земята и „закотвянето” им в материалното тяло;
• Получаване на духовна информация по време на сън;
• Астрално пътуване (проектиране на съзнанието);
• Връзка с духовния водач;
• Черпене на информация от Акашиевите Регистри, трансформирайки ги в живи спомени;
• Изпращане на помощ на световни политически и държавни водачи, помагайки им за взимането на решения, които са от огромно значение за цялата планета;
• Лечение на Земята.

Сеансът по Ама Деус може да бъде комбиниран едновременно и с други енергийни методи – Рейки, Каруна Рейки, Сейким, Изис Сейким.