КЛАСИЧЕСКА ЙОГА

Класическата йога е най-популярната йога на Запад. Йога е древно индийско познание за тялото, което датира от повече от 5000 години. Думата „Йога” произлиза от санскрит и означава „да обединя или да интегрирам”. Йога свързва собственото съзнание на човека и универсалното съзнание.

Древните Йоги са вярвали, че, за да може човек да бъде в хармония със себе си и околната среда, той трябва да интегрира тялото, ума и духа. За да се постигне това е необходимо емоциите, мислите и действията да са балансирани. Йогите са определили начинът, по който това може да се постигне, чрез физически упражнения, дишане и медитация – трите основни стълба на Йогата.

В Йогата се отнасяме към тялото с повишено внимание и уважение, тъй като е първостепен инструмент в работата и растежа на човека. Йога упражненията подобряват кръвообращението, стимулират коремните органи, и стимулират жлезите с вътрешна секреция, което обикновено води до подобряване на здравословното състояние на човека.

Дихателните техники в Йогата са разработени въз основа на концепцията, че дишането е източникът на живота. В Йога, практикуващите се научават да контролират дишането си и те постепенно започват да дишат по-дълбоко. Чрез фокусиране върху дишането си, те подготвят ума си за следващата стъпка – Медитацията.

Налице е общоизвестно схващане, че по време на медитация умът трябва да остане „празен”. Но в Йогата това не се приема за правилно. По време на Медитация, практикуващите се фокусират върху дейността на ума, което води до така наречения „тих” ум. Чрез използването на физически пози и дихателни техники, които развиват осъзнаването на нашето тяло, Йогата ни помага да се концентрираме и да се освободим от ежедневния стрес.