Принципи, действащи във фирми и организации

principi firmi

В констелациите освен мета и основните принципи във фирмите, групите, професионалните екипи или спортни отбори, асоциации, организации… се наблюдава действието на шест нисши принципи. Нисшите шест принципа трябва да бъдат спазвани в определения ред.

Принципът на ангажираност – Ангажираността е видима и трябва да бъде призната. Един ангажиран човек се отнася по отговорен начин и дава сила на системата. В констелациите ангажираността следва да бъде уважавана, в противен случай има заплаха системата да бъде отслабена… и индивидите, които я съставляват да не са повече мотивирани, губят интерес и постепенно се насочват в друга посока… Колкото повече хората са ангажирани в една група, толкова повече групата е силна и самите индивиди вътре в нея също.

Принципът на двойната йерархия – Според констелациите във всяка организация има официалната йерархия (на функциите, тази, която можем да представим в една органограма) и влиятелната йерархия. Ние, като членове на системата, можем да създадем безпорядък, когато започнем да правим това което ни се иска и когато не уважаваме своя началник. Що се отнася до влиятелната йерархия: в една група забелязваме един човек или хора, които имат сила и/или харизма, знание, сърце… които правят така, че имат голямо влияние върху другите, дори и да не стоят високо в йерархията. Когато тези хора не са признати и уважавани, поведения на самосаботаж се появяват във групата или във фирмата.

Принципът на резултат (постижение) – Той се вижда във фактите, в действията на персонала и може да бъде признат под формата на премии например. Когато не признаваме и оценяваме резултатите тогава те са все по-малко и по-малко (този феномен ни е добре познат в социалистическите страни!). Признаването на резултатите дава сила, равновесие и здраве на фирмата.

Принципът на компетентност – Ако този принцип не е приет системата се проваля; ако се признава, той подсигурява достъп на системата до нови ресурси. Резултатите са по-добри, хората са склонни да пуснат в действие компетенциите си във всеки един момент, когато и където има нужда, което позволява пускането в действие на следващия принцип…

Принципът на лична реализация – В наши дни, нарушаването на този принцип е директната причина за нашите болести, нарушени функционирания, социални конфликти и т.н.. В констелациите осъзнаваме, че индивидуалната реализация е възможна само, ако всички принципи, които я предшестват са спазени и уважени.

Принципът на външни влияния – В констелациите става ясно, че една система не може да съществува независимо от системите, които съществуват около нея. Този принцип позволява едно отваряне и една по-добра адаптация към външния сват и към другите системи. Колкото повече отричаме и пренебрегваме тази влияния, толкова са по-неспособни да се адаптираме към света.