Как се използва принципа на нелокалност на Айнщайн и Подолски или т.нар. „Парадокс EPR – Информация-Енергия-Материя“ по време на констелациите

paradox epr

Ние създаваме пространство, в което ще се направи фамилна констелация като обединяваме всички енергии – енергиите на асистентите и енергиите на представителите. В същото време клиентът говорейки за проблема и своето семейство внася информацията заложена в него, до която в обичайна среда той няма достъп. Всичко това става достъпно, тъй като ние обединяваме енергиите в едно материално пространство. Представителите привличат тази информация и я проверяват чрез телата си под формата на чувства, емоции и мисли принадлежащи на хората, които представляват, тъй като тези чувства, емоции и мисли на членовете на семейната система или на системата на предците, съществуват в полето на клиента в невидима форма. Тези т.нар. рРепрезентативните усещания“ нямат нищо общо нито със състоянието на транс, нито с роля, която разиграва представителя. Става дума за проявление в материалния свят на информацията, съдържаща се във фамилната система на клиента, благодарение на материалното пространство и обединението на енергиите, свързано с присъствието на достатъчно голям брой хора, които привличат тази информация.