Какво се случва с мислите, емоциите и физическите усещания или т.нар. „репрезентативни усещания“ след приключване на констелацията

kakvo se sluchva sled

Приключването на констелацията се случва едновременно за всички участници в нея. В края на констелацията представителите излизат едновременно от енергийното поле на клиента, с когото вече не се отъждествяват, тъй като всъщност това, което се е случило по време на констелацията принадлежи само на света на клиента, а не на световете на представителите. И повече не усещат мислите, емоциите и физическите им усещания.
От друга страна, представителите могат във всеки един момент да излязат от констелацията, ако това, което преживяват като представители се окаже твърде неприятно в психологически или физиологичен план. Всеки представител може да излезе по собствено решение и също така отново да се включи, когато е готов.