Да принадлежиш на твоята семейна система или да бъдеш себе си и да се реализираш в живота – това е въпросът

da prenadlejish

Във всяко човешко същество от зачеването му се борят две основни динамики:
• системният принцип на принадлежност – динамика на взаимоотношения, връзки, топлина и близост;
• индивидуалният принцип на реализация – динамика на растеж, личностно развитие и еволюция, автономност и свобода.

Тези две биологични динамики се проявяват още в корема на майката – първата, чрез симбиотичното състояние на зародиша и на неговия родител, втората, чрез растежа, който е едно непрекъснато надминаване на собственото му предишно състояние.

По време на раждането на детето двете динамики претърпяват трансформация: симбиотичното състояние създава силна връзка, а растежът става автономна еволюция. Така се настанява едно напрежение между системния принцип на принадлежност и индивидуалния принцип на реализация, между желанието за връзка и близост, от една страна, и желанието за автономност и свобода, от друга страна. За да продължи да принадлежи на майка си, на баща си, на семейството си или на средата си детето е задължено да се отказва от много неща, свързани с неговия личен растеж, който става зависим или потиснат растеж. Но необходимостта ота свобода и автономност не може да бъде потискана дълго време и периоди на гняв, които характеризират желанието му за принадлежност отсъпват пред процесите на адаптация и адекватност.

Когато тази адаптация не се направи или е много болезнена, тя причинява психологични, социални, професионални или дори трудности в общуването, многожество телесни или психосоматични патологии, които много често са показателен признак за системен проблем. В констелациите го наричаме “симбиотично нарушение”.

То също така е в основата на три първични негативни емоции: страх, гняв (яд) и мъка, чиито съответни последици са поведения като бягство, насилие, или апатия (депресия), затвореност в себе си, егоцентризъм, свръхадаптация към искания и желания на другите, затруднено изразяване на желания и нужди, контрол върху други и себе си, собственическо чувство и обсебване в емоционални и любовни връзки.