Какво изпитват представителите по време на констелациите или какво представляват т.нар. „репрезентативни усещания“?

kakvo izpitvat

В началото на всяка констелация медиаторът информира представителите, че от момента, в който бъдат избрани, те трябва да започнат да обръщат внимание на всичките си физически усещания – топлина, хлад, мравучкане, тежест, лекота, ускорен пулс, затруднено дишане или обратното, дълбоко дишане, треперене и всякакъв род емоции.

Най-удивителното при констелациите е, че още щом клиента разположи и конфигурира представителите и дори още щом той ги избере, те започват малко по малко да усещат и чувстват през собствените си тела емоции, импулси за движение и мисли, които не са техните собствени, а на членовете на фамилната система, които те представляват. При тях започва да се наблюдава това, което в констелациите се нарича „репрезентативни усещания”.

Тези репрезентативни усещания позволяват на констелаторът да се движи в посоката на най-доброто решение за проблема на клиента в констелацията. Тези усещания могат да се смесят с напълно личните преживявания и усещания на представителя и това обикновено не създава проблеми, а опитният представител може да различи едните от другите.

Опитът показва, че репрезентативните усещания се случват в много по-голяма степен и по-интензивно в енергийно поле с повече участници, тъй като енергийното поле, което се образува около няколко души е по-широко в сравнение с личното ни енергийно поле. В този случай усещанията могат да имат съвършено друга природа и представителите могат да ги преживеят в значително по-силна степен.