Според констелациите в брака умираме като мъж и жена за да се слеем в едно

brak

Мъжа и жената са видели различни модели и образци на поведение в двойката, тъй като те са получили тази информация от своите родителски семейства. Поради този факт, за да протече връзката им успешно е необходимо да се проверят тези родителски модели и при необходимост да се излезе от тези, които не са приемливи и да се създадат нови. Но, за съжаление, в констелациите става видно, че пускането и отказването от тези стари „родителски” модели почти винаги е трудно и е свързано с много вина. И тогава доброто и щастието в партньорските отношения се заплаща с цената на тази вина.

Възможно е, най-лошите последствия за отношенията в двойката, да имат връзка с нашия род и особено, когато единия от партньорите или и двамата се оказват длъжни да решават минали конфликти в рода си. Например, между мъжа и жената е налице много силна връзка, те знаят това, но между тях възникват конфликти, а те не разбират причините за това. И в констелациите можем да видим, че ние сме се взели за някого, който има същите проблеми и просто го следваме в съдбата му.

И по-голямата част от конфликтите в брака се дължат на такъв тип вплитания. Този процес протича абсолютно несъзнателно и ако не можем да го разпознаем ние се оказваме напълно под негова власт. А когато знаем за подобни вплитания ни ставаме по-внимателни към изкушението да направим на другия нещо лошо без никакъв повод от негова страна.

Някой двойки не осъзнават дълбочината на тяхната връзка и разглеждат своето партньорство като някакъв договор, чиито клаузи могат да се променят в зависимост от нашето настроение или самочувствие. Те самите оставят тази връзка на произвола и постъпват лекомислено. И докато разберат, че в тази връзка действат други закони, на които те трябва да се подчинят, обикновено става късно. Ако например, един от партньорите с леко сърце и безцеремонно разтрогне отношенията и брака, в констелациите се вижда, че тогава понякога умира или извършва самоубийство роденото от тези взаимоотношения дете, тъй като то трябва да изкупи тази несправедливост.

Когато мъжът взима женското в жената, той става мъж. Но в същото време жената взима неговата мъжественост и я поставя под въпрос. По този начин, в брака, мъжа става в по-малка степен мъж. А когато жената взима мъжката енергия от мъжа, благодарение на него тя става жена. Но в същото време той взима от нейната женска енергия и така жената става в по-малка степен жена. Поради този факт, мъжът трябва да възстановява своята мъжка енергия в компанията на мъже, а жената – да обновява своята женска енергия с други жени.

И не по-малко, в отношенията с жените мъжа губи своята идентичност като мъж, а жената в отношенията с мъжете губи своята идентичност като жена. Проблемът е, че жените и мъжете се отличават един от друг във всички отношения. И техния начин да видят света да чувстват и реагират се явяват пълноценен начин за себереализация. И мъжете и жените трябва да признаят това. И по този начин жената отнема от мъжа неговата увереност, а мъжа – нейната увереност като жена. И в хода на тази взаимоотношения между тях те трябва да загубят отново своята идентичност, която са намерили при другите. Поради този факт тези отношения между мъжете и жените се преживяват и като умиране и всеки конфликт в брака се преживява като умиране и раздяла. Колко по-дълги са отношенията в брака, толкова по-подходящи са партньорите в това отношение. И по този начин, мъжът и жената минават на едно по-високо ниво. А неприемането на този факт, ги води към раздяла и самота. И само в двойката и брака ние можем да постигнем това унищожение на противоположностите и да постигнем сливане.