ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСТЕЛАЦИИТЕ

Как се използва принципа на нелокалност на Айнщайн и Подолски или т.нар. „Парадокс EPR – Информация-Енергия-Материя“ по време на констелациите

Каква е причината по време на констелациите представителите да усещат чувствата, мислите или физическото състояние на членовете на нашата система или защо се появяват „репрезентативните усещания“

Какво е необходимо да знаем за нашето семейство преди да направим констелация

Какво изпитват представителите по време на констелациите или какво представляват „репрезентативните усещания“

Основни принципи в констелациите

Принципи, които се следват в констелациите

Принципи, действащи във фирми и организации

Какво се случва с мислите, емоциите и физическите усещания или т.нар. „репрезентативни усещания“ след приключване на констелацията

Връзката с майката в констелациите и проблеми, показващи проблем с нашата майка

Да принадлежиш на твоята семейна система или да бъдеш себе си и да се реализираш в живота – това е въпросът

Индивидуално или т.нар. лично съзнание, системно или т. нар. родово съзнание и духовно съзнание и проявлението им в констелациите

Какви основни системни проблеми виждаме по време на констелациите

Какво ни пречи да се реализираме в живота

Раздялата в констелациите

Доброто и злото и как да приемем съдбата си и да се смирим

Как възпитаваме нашите деца? Основни принципи при възпитание на децата според констелациите

В констелациите става ясно на какво сме способни ние и нашите деца заради семейството, на което принадлежим…

Благодарността като начин да възстановим баланса в отношенията ни с другите според констелациите

Какво стои зад нашия импулс да даваме и получаваме според констелациите?

Нашата собствена съвест и отношенията ни с другите в констелациите

Най-силната връзка – жертвата и насилникът в констелациите

В констелациите става ясно как ни влияят убийствата в рода

Как чрез любовта в констелациите можем да спрем злото за поколенията напред

Съвет за пълноценна връзка: нека даваме малко повече отколкото получаваме

Според констелациите в брака умираме като мъж и жена за да се слеем в едно

Мъжът и жената в констелациите

Мили татко/мамо благодаря ти за това, което си ми дал и вие двамата, с моята мама/татко сте ми нужни…

Семейството и болката, болестите, нещастните случаи и самоубийствата в констелациите

Как ставаме заместители на своите предци според констелациите