Връзката с майката в констелациите и проблеми, показващи проблем с нашата майка

vruzka maika

В констелациите работата с майката е най-важната работа за нашето еволюиране и от нея зависи щастието ни. Никой не може да бъде щастлив без да изпитва любов и благодарност към своята майка.

Когато се раждаме ние сме завладени от две основни емоции: страх да умрем и страх да живеем. И на подсъзнателно ниво знаем, че ако никой не се грижи за нас ние ще умрем и сме спокойни единствено в ръцете на майка си. Понякога, обаче, енергията на майката е насочена в друга посока. Детето несъзнателно усеща това и живее с усещането, че не е получило достатъчно внимание или любов от страна на майката. Това прекъсва връзката между детето и майката и прерязва корените ни. Това е началото на т. нар. в констелациите „прекъснато движение към майката”. Тази връзка може да се прекъсне и ако детето е поверено на грижите на друг в първите три години от живота му.

Проблемите, които са свързани с тази прекъсната връзка с майката и за които се намира решение чрез констелациите са:
• чувство, че не съм интересен, че съм скучен;
• чувство за малоценност;
• нежелание да разчитаме на никой друг, освен на себе си;
• желание да се оправяме сами в живота; без да търсим помощ от другите;
• чувство, че всички са опасни и не можем да им вярваме или да им се доверим;
• чувство, че да трябва да заплатиш за щастието си скъпо;
• откъсване от другите, невъзможност за адаптиране в група;
• невъзможност да се забавляваме;
• невъзможност да показваме чувствата си;
• прекалена раздразнителност;
• желание да се поглъща храна или да се запълваме с други неща;
• зависимост;
• хиперактивност;
• нежелание да се посещава училище;
• трудности с възприемане и концентрация;
• желание за самоунищожение;
• желание за прекалено много ласки;
• бебе или дете, което смучи биберон или палец;
• регресивно поведение;
• невъзможност да се довършват нещата до край;
• липсва на сила да се започне определено начинание;
• саботиране на започнатото;
• чувство, че сме отрепки, ненужни или пропаднали;
• гинекологични проблеми;
• всички проблеми, свързани с раждането;
• ревност.