Какво ни пречи да се реализираме в живота

kakvo ni prechi

Във всяко човешко същество има две основни динамики – динамика на принадлесност, свързана с осъществяване на връзка със своето семейство, топлина и близост с тях и динамика на индивидуална реализация, свързана с нашия личен растеж, еволюция, развитие и свобода.

Констелациите правят видими четири основни причини за този проблем:

Първа основна причина – Натрапеният родител
Тази причина се дължи на прекаленото наличие на един от членовете на семейството около детето, обикновено това са неговите родители.
Например, свръхпосесивна или свръхпокровителна майка, навлизаща в пространството на свобода на детето, което в такъв случай не може да развие динамиката си към автономност.

Втора основна причина – Недостъпност или липса на родител
Тази причина е свързана с липсата или недостъпността на един от хората около детето, обикновено това е един от родителите. По този начин детето не може да изживее хармонично принципа на принадлежност, нито да развие своята динамика на взаимоотношения.

Първа второстепенна причина – Липсващо дете
Тази причина е свързана с изчезването на едно от децата, брат или сестра на детето, чрез преждевременна смърт, медицински аборт или спонтанен аборт. Във всички случаи, детето не си разрешава да изживее пълноценно живота си и да заема правилното си място в живота.

Втора второстепенна причина – Злоупотреба или насилие от родител
Тази причина е свързана с преживявания на злоупотребяване или на насилие, упражнявано от единия или от двамата родители. Вътрешният конфликт на детето е още по-непоносим, защото то не може да реагира външно, изразявайки своята свобода като реакция срещу това насилие, от страх да не изгуби връзката със злоупотребяващия или упражняващ насилие родител.