Каква е причината по време на констелациите представителите да усещат чувствата, мислите или физическото състояние на членовете на нашата система или защо се появяват „репрезентативните усещания“

representativnost

На всяко нещо съществуващо в материалният свят съответства дадена концепция, идея или най-общо казано информация, която съществува в неуловимия за сетивата ни свят. Дори да не съществува вече в материалния свят, той съществува нелокално в света на информационно-енергийните форми – навсякъде, тъй като всичко, което е съществувало някога, продължава ла съществува като информация и ако мозъка на даден човек улови тази информация и вложи определена енергия в това, то може да бъде създадено отново в материална форма. Следователно, информацията се превръща във форма, когато някой мисли за нея. Това е принципа на нелокалността на Айнщайн и Подолски. който се нарича още „Парадокса EPR” – концепция за триадата на квантовата физика – Информация-Енергия-Материя. Следователно, всичко, което е материално проявено е формирано от смесването на информация, енергия и материя, без които тази информация не би могла да се прояви.

По време на констелациите, събитията от миналото са информация, която присъства в полето на клиента във всеки един момент. Той се явява носител на цялата информация съдържаща се в неговата фамилна система. Такава информация може да бъде всяка една емоция, мисъл, идея или събитие. Човек, както всичко проявено в материалният свят, се състои от информация, енергия и материя. Материята, това са неговото физическо тяло, в това число мозъкът, клетките, молекулите и ДНК. Енергията е жизнената сила, която му позволява да остане жив. Информацията съдържа личният му опит, неговото индивидуално и семейно несъзнавано, информацията на предците, колективното несъзнавано на нацията, към която принадлежи, колективното несъзнавано на цялото човечество, филогенетичното несъзнавано и се простира дори още по-далеч извън пределите на биологичната природа. Информацията се предава от поколение на поколение закодирана в ДНК кода ни. В констелациите тази информация съставя това, което наричаме фамилна система, и никой не знае къде свършва това тя. Всички събития от миналото са запечатани в нашата семейна система и дори, ако имаме съзнателен достъп до някоя малка част от това поле, то ние привличаме информация. В случай, че тази информация е негативна, тя може да се прояви чрез нас под формата на трудности, проблеми или болест.