Какво е необходимо да знаем за нашето семейство преди да направим констелация

predi constelacia

За да открием скритите динамики и влияния в нашата система по време на констелацията, които обикновено ни причиняват проблемите, ние трябва да изберем членове на нашата система.

Именно за това преди констелацията констелаторът ви задава въпроси свързани с вашето актуално и родителско семейство като например:
• Имате ли съпруг или съпруга?
• Имате ли живи или починали деца?
• Има ли в този брак/връзка деца, починали при раждане и в резултат на аборт?
• Има ли деца, които са напуснали семейството?
• Имате ли предишни бракове или връзки?
• Имате ли деца от предишните връзки/брак?

И констелаторът задава подобни въпроси за вашето родителско семейство за да изясни кои са родителите ви, братята и сестрите ви.

И най-важният въпрос по време на интервюто преди констелацията е „А има ли значими събития във вашето актуално или родителско семейство?“ И тук няма правилни или грешни отговори. За едни смъртта на баба им е значимо събитие, за други катастрофата на родителите им. За констелаторът са важни тези събития, които вие ще си спомните по време на интервюто.

И малко примери за значими събития:
• Исторически събития като войни, изселничество, заточения, политически ситуации…
• Пребиваване в затвор или психиатрична клиника
• Били ли са принудени родителите да сключат брак само заради бременност
• Болести, включително наследствени и/или тежки нещастни случаи
• Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт
• Членове на семейството, които са починали млади или са били изоставени или дадени за отглеждане на други хора
• Трудни житейски ситуации като инвалидност, депресия, зависимости към психоактивни вещества и т.н.
• Теми табу и семейни тайни
• Сексуални злоупотреби
• Религиозна и етническа принадлежност
• Провали и успехи във финансов план
• Случаи на низвергване и изключване на членове от системата или т.нар. „черни овце“ или „светците“ във фамилната система
• Значими скандали
• Случаи на загадъчна смърт или смърт, за която не се говори

Често нямаме достъп до всички необходими данни и може да е необходимо да потърсим тази информация от други членове на фамилната система.