Принципи, които се следват в констелациите

principi koito se sledvat v constelaciite

Според констелациите всички системи – от най-малките системи (клетка или орган) до най-големите (нация или човечеството) – функционират въз основа на определени принципи. Ако те не бъдат познавани, признавани и уважавани системите губят равновесието си, започват да се появяват проблеми в тях или дори умират.

Според констелациите са налице три мета-принципа и те действат на най-високо ниво и над останалите принципи като си взаимодействат. Мета означава „това, което надхвърля и обхваща.“

Първи мета-принцип „Приемане на реалността такава каквато е“.

Той изисква ние да признаем нещата и човешките същества такива каквито са, реалността такава каквато е била и каквато е. Илюзията (игнорирането) потъпква този мета-принцип и е най-голямата причина за нещастието и за страданието по света. Навсякъде, където не признаваме реалността, жънем страдание, и отричането (отхвърлянето) на това, което е (или е било) отслабва системата и не й позволява да расте.

Втори мета-принцип „Приоритет на системата пред индивида“.

Това е най-важното условие за всевъзможна еволюция както на индивида, така и на системата. Този е принципът, върху които можем да влияем най-много. Този мета-принцип ни казва, че във всяка система, във всяка ситуация, неспазването на определен ред води до болест, до страдание, до дисбаланс (липса на равновесие), и че спазването на реда води до излекуване и до равновесие.

Представете си състезание по гребане: ако един от гребците реши да гребе на обратно, настъпва безпорядък, дори преобръщане, защото един индивид си е придал повече важност на себе си отколкото на цялото (на отбора). Ако всички гребат заедно, отбора стига до края и всеки индивид също… Всичко, което върви срещу принципа смущава системата и пречи на едните и на другите, включително и на този, които внася смут, да достигнат целта си и/или да намерят равновесие.

Ако погледнете живота си от тази гледна точка, ще разберете още по-добре как действа този принцип. Трябва системата да бъде в състояние на равновесие и на благосъстояние, за да може равновесието и благосъстоянието на индивидуалните елементи да се реализират.

Трети мета-принцип „Баланс между даване и получаване“.

Това е принципа на правосъдие и справедливост. Всеки път, когато е сторено зло, трябва да се намери начин да се компенсира, и има хиляди възможни начини; всеки трябва да намери начина за себе си. В противен случай, злото се компенсира така или иначе само като един човек плаща вместо друг, понеже законите на системата са слепи, те просто се прилагат, и често последния пристигнал, или най-слабия е този, които плаща … Обаче, когато не можем да върнем това, което сме получили можем да развием чувство на благодарност и признателност.