ДЕРВИШКА ЙОГА

Дервишката йога е изкуство за движение, вдъхновено от науката за движенията, която се преподава от векове от братствата на дервишите и адаптирано от Идрис Лаор за мъжете и жените в днешно време. Дервишката йога се отнася до древната мъдрост, която обединява едновременно тялото, сърцето, разума и духа. Това е хармония от звук и жест, защото тези движения се практикуват върху специално композирана музика. Дервишката йога предлага на практикуващите да се срещнат чрез еуфоничните движения с най-ценното, най-истинското в нас, което някои традиции наричат нашата Същност.

Това се постига чрез практикуване на цяла серия от движения, едни бавни, други по-бързи, по-динамични, чрез танци, разтягания, медитативни движения, релаксации и движения, които в Дервишката йога се наричат Аркани. Думата „аркан” произлиза от персийски и означава „таен процес на трансформация“. Фундаменталният елемент на практиката, позволяващ да се извърши такава трансформация, е Вниманието. Внимание към тялото, усещанията в тялото, движенията, жестовете, позата, но също и към всички появяващи се емоции и преминаващи мисли. Практикуването на еуфоничните движения се явява възможност за практикуващия да се завърне към себе си, в едно място на спокойствие, в което ние повече не си позволяваме да сме сломени от нашите негативни емоции и мисли.



Последните открития в невробиологията показват, че ефекта на вниманието, въздействието на движението, особено несиметричното движение, ролята на музиката, възприемането на връзката между движенията и емоциите, всичко това способства за създаването на нови невронни връзки, което след това в живота води до по-правилни жестове, по-адаптирани емоции, по-ясна мисъл, което позволява да не сме напрегнати в живота, да привнесем в него едно изкуство на движение, изкуство на чувства, изкуство на мисли, което най-общо съответства на реалността на даден момент.