СЕМЕЙНА ЙОГА

Йогата за родители с деца се провежда в две групи – за възрастни и за деца, по едно и също време.

Класическата йога е система за себеразвитие, която произхожда от Индия от преди много хилядолетия. Тази система, още наричана Интегрална йога, има за цел да хармонизира тялото, ума и душата. Класическата йога, заедно с Веданта философията, са залегнали в основата на индийската култура като път към духовно просветление и себереализация. В днешни дни йога помага на хората да преодолеят стреса и предизвикателствата на съвременния живот. Чрез специални йогийски техники (асана, пранаяма, релаксация, изчистващи практики, гуру йога, медитативни практики и др.) и принципи Класическата йога ни учи как да постигнем здраве, щастие и положителна нагласа в ежедневието.