ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЙКИ

Курсът е предназначен за тези,които желаят да развият своите способности, да са здрави и съзнателни и да се запознаят с мощни техники за работа с енергията Рейки. Не са необходими никакви инструменти и продукти, само ръцете на рейкиста. Рейки може да се използва като допълнение към всеки друг начин на лечение. Този метод се овладява бързо и всички, включително и децата, могат да го използват.

Усвояването на методът е разделен на три нива:
Първо ниво Рейки е нивото, което дава познания на практикуващия как да стане проводник на енергията Рейки и възможност всеки сам да прави сеанси на себе си и на други хора. Курсът е предназначен за тези, които желаят да развият своите способности, да са здрави и съзнателни и да се запознаят с мощни техники за работа с енергията и от разстояние.
Второ ниво Рейки е нивото, което дава широки познания на практикуващия как да продължи да борави с енергията Рейки и задълбочава познанията при работа от разстояние и при работа с други хора. Работа с проблеми, идващи от миналото. Второ ниво включва още два символа, които носят високочестотна вибрация и техники за желания – техника на тетрадката, техника на кутията.
Трето ниво Рейкисе подразделя на лечителско (А) и учителско (Б). Лечителското ниво е за тези, които имат желание да увеличат и засилят потока на енергия през тях, а учителското/мастерскотониво – за хора, които ще разпространяват метода сред останалите.

Учебни материали: Изучаването на техниките и практиките на всяко ниво е придружено с подробно ръководство + сертификат

Настройка/инициация: Всеки един курс приключва с индивидуална настройка на всеки един от участниците.