ОБУЧЕНИЯ ПО ИЗИС СЕЙКИМ

Усвояването на методът е разделен на три нива:
Първо ниво е нивото, което дава познания на практикуващия как да стане проводник на енергията и възможност всеки сам да прави сеанси на себе си и на други хора.
Курсът е предназначен за тези, които желаят да развият своите способности, да са здрави и съзнателни и да се запознаят с мощни техники за работа с енергията и от разстояние.
Второ ниво е нивото, което дава широки познания на практикуващия как да продължи да борави с енергията и задълбочава познанията при работа от разстояние и при работа с други хора.
Трето ниво се подразделя на лечителско (А) и учителско (Б). Лечителското ниво е за тези, които имат желание да увеличат и засилят потока на енергия през тях, а учителското/мастерското ниво – за хора, които ще разпространяват метода сред останалите.

Учебни материали: Изучаването на техниките и практиките на всяко ниво е придружено с подробно ръководство + сертификат

Настройка/инициация: Всеки един курс приключва с индивидуална настройка на всеки един от участниците.