КАРУНА РЕЙКИ

Каруна Рейки е разновидност на Рейки, развита като система от Усуи и Тибетската Рейки система с желание и стремеж към онова, което естествено следва и се основава на твърдението, че “има и нещо по-голямо”, чакащо да бъде открито. Каруна Рейки надгражда системата на Рейки. Каруна произлиза от санскрит и означава състрадание. Използва се успешно на емоционално, ментално и психологическо ниво.

Въздействието на метода е подобно както при Интегрираното Рейки, но енергията е много по-нежна и фина.

Сеансът по Каруна рейки може да бъде комбиниран едновременно и с други енергийни методи – Изис Сейким, Сейким, Рейки, Ама деус.