Абортите и последиците от тях за семейните отношения

abortite

Много двойки, след зачеване на дете, са принудени да направят избор дали да го запазят или да се направи аборт. В някои семейства, жените никога не са правили аборти, в други – рядко (1-2 пъти), а в трети често (повече пъти на година). Когато се взима решение да се направи аборт се появяват множество аргументи в тази посока. Причините за подобно решение могат да бъдат много и различни. Например, тази бременност може да бъде нежелана за жената, защото партньорът не може да понесе отговорността за детето (да създаде семейство и да се грижи за детето и т.н.). Понякога младо семейство, имащо едно дете, не е готово материално и морално за второ. Има и други ситуации, например, по време на бремеността здравето на майката се влошава и тя става неспособна да износи детето. В този случай, майката има нужда от спешно лечение, което ще повлияе отрицателно на развитието на плода.

Каквито и да са причините, които са подтикнали жената да направи аборт, последиците от подобно решение са много тежки и могат дълго време да въздействат върху семейните отношения. Какво е абортът? Това е решение, което принадлежи на жената, тя винаги има последната дума.

Какви са последиците, които може да носи семейството на жената направила аборт? От гледна точка на духовността – абортираното дете е член от семейството изключен от него. Този, когото никой няма да помни и за когото никой, никога няма да говори. Абортираното дете е отблъснато дете, каквито и да са били причините за това решение. Кой от семейството би искал да се сеща за абортите? Никой. Тези неща никой не говори, някои се срамуват, а други считат това за нещо обикновено и нормално.

Абортът означава, че майката отблъсквайки детето, е отблъснала неговия баща – своя мъж. В живота това може да се отрази по много начини. Например, мъжа и жената може да са в брак, но техните сексуални взаимоотношения постепенно могат да угаснат. Възможно е чувствата на мъжа да започнат да изчезват и той да си намери любовница. Или жената може да изгуби чувствата към мъжа си като към такъв. Като погледнем отстрани, всякаш нищо не се е случило, семейството си живее както обикновено, но душевният покой липсва. Направеният на практика аборт прекъсва връзката между мъжа и жената, те вече не са партньори. При това, двамата са длъжни да признаят, че това, което ги разделя е абортът. Немският терапевт Берт Хелингер е написал: “Абортът има много силно влияние върху душата на човека. Абортът не може да промени случилото се, това е невъзможно. Майчинството и бащинството не могът да бъдат отменени, те остават.”

Понякога се случва така, че след аборта съпрузите по някакъв начин, поради други причини се разделят. Или семейството бива разделено от болест. В тези случаи причина за всичко това става изключването от семейната система на абортирано дете. Това е така, защото взимайки това решение двойката, изпитва вина и бяга от отговорност за случилото се. В практиката нееднократно се среща пряката връзка между аборта и това как се развиват отношенията на партньорите. Направеният аборт говори за това, че мъжа и жената вече не са партньори.

Ако жената е направила аборт, то тя, въпреки това, на душевно ниво остава свързана с детето. Неговата енергия се запазва в нейното тяло, в нейното енергийно поле и в полето на семейството. Всъщност детето се нуждае от признание и приемане, място в семейната система. И ако тази енергия намери място в системата, тя ще отиде там където е нейното място.

Штефан Хаузнер пише за абортираните деца: “Децата са съгласни с всяко едно решение на своя родител. И с решението на майката да отнеме живота. Въпреки това децата се нуждаят да бъдат признати, че всичко това не е било безполезно, че това е видяно и признато. Ако те получат признанието на родителите, тогава те се чувстват добре. Те трябва да се помнят определено време.” Накратко абортираните деца имат потребност да бъдат признати, вместо да бъдат изключени. Детето в някои случаи отстъпва мястото, ако след него в семейството се ражда друго дете.

Да обобщим, какви могат да бъдат последиците от абортите или аборта за семейството? Винаги трябва да помним това, че всяка семейна система носи историята на своя род, неосъзнатите причини за подобно решение. Съответно последиците от това винаги са различни. Нека разгледаме най-често срещаните в практиката изводи:

Първо, на духовно ниво, партньорските отношения между мъжа и жената се преустановяват. Те могат да изгубят сексуален интерес един към друг или даже да се разделят.

Второ, в душата си майката тъгува за абортираното дете, това чувство е дълбоко в нея, въпреки опитите да го подтиска. Много често жената има толкова силна връзка с абортираното дете, че се появява желание да тръгне след него, тоест да умре.

Трето, детето, което живее в семейството, родено по-рано или по-късно, чувства болката на майката и нейното несъзнателно желание да си тръгне от този живот, вътрешно казва: “Мамо, аз ще си тръгна вместо теб.” Външно това може да се прояви чрез непослушание, болести и даже преждевременна смърт. Понякога живеещите в семейството деца могат да проявят към майката силна агресия и гняв. Как толкова малко дете ще прояви гняв? Защо тази злоба и агресия са адресирани към майката? Всички смятат, че това дете е с тежък характер или това е отговор на лошото отношение на майката към него. Истината е, че детето приема тежките чувства на майка си, то усеща това, което чувства майката. Ако майката е направила аборт, то вътре в нея се появява определена агресия и живото дете просто демонстрира тази злоба.

Понякога абортът има друго въздействие върху детето. Родителите са изкючили абортираното дете от семейната система, те не го споменават, за тях то не съществува. По този начин те отказват да носят отговорност за случилото се и тази отговорност поема живото дете. По този начин от гледна точка на духовността, детето нарушава йерархията и застава на мястото на родителите си, като приема техния товар. В този случай живото дете остава свързано с абортираното дете за цял живот. Тази връзка детето запазва от изключителна любов към своите родители. Детето би направило всичко за своите родители. Това нарушение в йерархията ще остави траен белег в съдбата на детето и ще предизвика трудности.

Понякога в семейството отговорността за аборта съзнателно се прехвърля на детето. Калкото и странно да ни звучи, но родителите сами могат съзнателно да внушат на детето, че “то е виновно”. Например, могат да кажат: “Мама е направила аборт, защото ти (детето) не си искал братче (или сестриче)” или “Ти се държиш лошо, за това мама не ти е родила братче (сестриче)”. Или нещо друго подобно. Колкото и да са абсурдни подобни заявления, в някои семейства родителите говорят на децата си подобни неща. Тогава детето наистина започва да се чувства виновно.

Четвърто, абортът може да се отрази много негативно на съдбите на членовете от семейството и да предизвикат много тежки последици. Тези тежки последици могат да бъдат болест на някого от съпрузите или децата. Абортът в семейството, в семейството на родители или даже на баби и дядовци, може да бъде една от неосъзнатите причини за болестно състояние. Такова влияние може да има един аборт или по-голямото им количество.

Във всяка една жизнена ситуация всичко е строго индивидуално и не можем да правим някакви общи изводи за едно или друго болестно състояние. Например, порастналата дъщеря може да има проблеми с матката или яйчниците заради голямото количество аборти, направени от майката. Докато майката и дъщерята (в зависимост от това кой иска да реши проблема) не приемат в своето сърце абортираните деца, не им отделят места в семейната система, болеста може да прояви своя хроничен или рецидивен характер. Тук могат да бъдат посочени множество примери. Важно е да се отбележи, че при работа с хронични и тежки болести и даже със зависимости, темата за абортите винаги, даже по много неочакван за клиента начин, изплува като неосъзната причина за развитие на тези болестите.

Какво да правим ако някога в миналото сме взели решение да направим аборт? Какво да правим ако някога в родителското ни семейство е имало аборти? Възможно ли е да предприемем нещо ако абортът е предизвикал или предизвиква определени последици?

Това, което може да промени нещо е отношение към абортите в семейството. Ако в дадено семейство, например, детето е болно от нещо и към тази болест има отношение абортът на майката, тогава симптомите могат да прерастнат в хронично или прогресиращ заболяване, докато родителите не променят своето отношение към направения аборт. След това следва да се приемат абортираните деца в семейната система. По този начин им показваме, че те имат своето място. Целта е родителите да носят отговорност за своите решения и да освободят от този товар своите деца в дадена ситуация. Това се случва постепенно. Признание на абортираното дете, това е контакт с него и тъга по него. Приемането на самия факт на аборта примирява. Неродените деца могат да останат в паметта на родителите определено време, а когато се приемат напълно – родителите могат да се освободят от тези мисли. По този начин абортираните деца могат да заемат своето място в сърцата на родителите си.

Ако абортите до 12-та седмица, като количество са били много, то за това почти винаги си плащат родените деца. Голямото количество аборти – това е неуважение на родителите към живота, неприемането на живота такъв, какъвто е и за това на родените деца им е трудно да приемат своя собствен живот.

От изключителна важност е да разберем, че абортите също се обуславят с лоялност към рода. В миналото на родителите или бабите и дядовците, или на прабабите и прадядовците е имало нещо (например, умряли са много родени деца или са изгубени деца), което е провокирало потомците да предпочетат аборта. Тези влияния на предците ни върху нашите решения действат на подсъзнателно ниво, за да можем сами да определяме своята съдба и да живеем свой собствен живот е необходимо да открием и осъзнаем тези невидими връзки с предците. Това става възможно чрез констелациите.

(По материали от http://www.solodovnikova.org/)