Училищните обиди носят своите последици

obidi

Случаите, когато някое дете става жертва на системен тормоз, от някого от своите връстници, са добре познати и на учителите, и на родителите. Британски учени уверяват, че тези “детски номера” могат да се проявят даже чак след 40 години.

Булинг (от англ. bullying от bully – дразня, тормозя, изнудвам) – така психолозите наричат явлението, при което едно дете (или група деца) наранява, унижава или плаши друго дете целенасочено отново и отново, без да може това дете само да се защити себе си. Учени от Кралския колеж в Лондон обясняват: жертвите на училищния булинг, когато пораснат имат проблеми с физическото и психическото здраве. Като основа на тези изводи са данните от Британското национално изследване за развитие на децата, което е наблюдавало децата, които са се родили в Англия, Шотландия и Уелс , една седмица през 1958 година. Извадката на изследването обхваща 17 хиляди деца. Провеждана е оценка за здравето и развитието на децата на възраст 7, 11 и 16 години, след което те отново са наблюдавани на възраст 23, 33, 42, 45 и 50 години.

Резултатите от проведеното изследване, отнасящи се до булинга, са били публикувани в American Journal of Psychiatry. Те се основават на данни за 7771 деца. Когато тези деца са били на възраст от 7 и 11 години, някои от родителите им са съобщавали, че децата им са били тормозени в училище. По-нататък за здравето им е наблюдавано докато не станат на 50 години. Доктор Рю Такизава от Психиатричния институт на Кралския колеж в Лондон отбелязва, че отрицателния ефект от булинга се забелязва след четири десетилетия и включва негативно влияние върху здравето на човека, също така има икономически и социални последици.

Тези хора, които като деца са били тормозени, има голяма вероятност към 50-та си година да са имали проблеми с физическото и психическото здраве, способността да се обучават. При тях се е увеличава рискът от депресия, тревожни състояния, суицидни мисли. За жертвите на училищния булинг са характерни по-низкото ниво на образованост и възнаграждение, по-висок е рискът за безработица. Възможно е да пострадат и социалните контакти, участниците в проучването говорят за неудовлетвореност от живота. Негативните ефекти от булинга се запазва, даже при възможни други обстоятелства като IQ емоционални и поведенчески проблеми, социално и икономичско положение на родителите.

Според направената оценка във Великобритания 28% от децата са изложени на тормоз в училище от време на време, а 15% – често.

Професор Луи Арсено от Психиатричния институт на Кралския колеж смята, че необподимо е да се откажем от убеждението, че тормозът на връстниците е нещо нормално по време на израстването на децата. Учителите и учителите трябва да разберат, че това, което се случва в училище, може продължително да окаже своите последици.

Не губете време, преработете ситуациите от миналото с техники като енергийна психология и констелации и бъдете успешни, свободни и щастливи.

(По материали от http://econet.ru)