Търсене на решение

tursene

Всяко едно семейство е система, която расте и се развива като всеки жив организъм. Системата, това са хората с множество техни взаимовръзки. Взаимоотношения и връзки – реално съществуващи, видими, но и неосъзнати такива. Например, всеки човек за цял живот е свързан със своите родители, независимо от това, какви са техните взаимоотношения, общуват или не, живеят ли в един и същ град или в различни държави, живи ли са или не. Тези връзки и тяхното нарушение оказват влияние върху живота на всеки човек. В това число върху здравословното състояние и дохода на човека.

Семейство. Всички семейни взаимоотношения са уникални и неповторими по своята същност, така неповторими са и съдбите на членовете им. В съзнанието и подсъзнанието на всеки човек се пазаят всички семейни ценности: убеждения и порядки, по законите на които съществува всяко семейство. На тяхно основание се определя доброто и лошото. Именно тези семейни ценности определят уникалността на всяка семейна система и съществуващите в нея отношения, съдби са неповторими.

Когато в семейните отношения нещо не е наред, възникват конфликти, то причина за тях трябва да търсим вътре в семейството. Но не в съзнанието на хората се крият правилните решения, а в подсъзнанието. Мъжът, жената, техните родители, деца се опитват да разрешат конфликта или проблемната ситуация, базирайки се на своите представи за това как трябва да се подходи към дадена ситуация. Много често техните изводи не съвпадат.

Търсейки решение с помощта на съзнанието (т.е. разсъждавайки), много рядко успяваме да разрешим даден конфликт, при това проблемната ситуация може да се проточи години наред, разрушавайки доверието. Факт е, че животът на човека, на 90% се обуслява с това, което се намира в неговото подсъзнание. По този начин причините за конфликтите, предизвикващи драми и трагедии, се крият в подсъзнанието. Тези причини са неосъзнати за хората. Това, което създава конфликти, неразбирателства, има своята скрита от съзнанието на човека причина. За това едно взето посредством размишления решение за регулиране на даден конфликт, много рядко носи положителни резултати.

Семейните отношения, възникването на конфликти и неразбирателствата изискват прилагането на различен подход за спаряве с тях. Причините се намират в подсъзнанието на човека, там се намира и решението. Решение, което е способно да повлияе положително на семейните отношения, се намира в подсъзнанието. Конфликтите между родители и деца, мъжа и жената, между снаха и свекърва, между зет и тъща, се обуславят от дълбоки процеси в съзнанието на човека. Обичайния подход за решаване на проблеми, много често е обречен на провал. За това семейните отношения продължително се рушат, под влиянието на събираните обиди, конфликти, хронично нерешимите проблемни въпроси. Семейните отношения могат да се променят и подобрят само, ако решението се взима на подсъзнателно ниво. Именно това решение може да бъде намерено, чрез прилагането на определени знания. Точно такива знания има психотерапевтът.

В една семейна система, всички членове са неделимо свързани по между си с невидима, но здрава връзка. Така, за да се намери решение на дадена жизнена ситуация, не е задължително цялото семейство да посети психотерапевта. Да се обърне към такъв специалист може само този човек, който търси решение на съществуващ конфликт или проблем във взаимоотношенията. Работата с подсъзнанието, това е доста деликатен и не понятен за обикновения човек процес. Но именно тази работа на психотерапевта, може да промени много аспекти на семейните отношения.

Отношенията между мъжа и жената не носят усещане за радост, семейно щастие и любов?

Отношенията между мъжа и жената са лишени от доверие и разбирателство?

Семейните отношения са изпълнени с разочарование, претенции, критика или отчуждение, болка?

Отношенията между деца и родители са конфликти?

А може би мъжа, сина, дъщерята или жената страдат от някаква форма на зависимост?

Отношенията между зет и тъща разрушават брака на младото семейство?

Може би тъщата води открита война срещу зета? Или зета не понася своята тъща?

Или снахата, измъчена от свекървата, вече отказва да слуша нейните съвети?br>
Или свекървата смята своята снаха за недостойна своя син?

Може би, вие обичате мъжа си (жена си), но, въпреки това вашите взаимоотношения са конфликтни, изпълнени с болка?

Вашият партньор ви изневерява и вие не знаете как да се справите с това?

Може би сте самотни и не успявате да създадете семейство?

Причините за тези ситуация не се крият в това кой е прав, а кой е виновен, кой добър или кой е лош. Преплитанията в отношенията в семейството, в рода, създават това, което ние наричаме конфликти и проблеми. Тъй като тези преплитания са скрити от съзнанието на човека, тези конфликтни отношения могат да се проточат цял живот.

Здраве. Причините за конфликтните ситуации в семейните отношения може да търсим не само в семейната система, но и в здравословните проблеми.

Безпокоят ви страх или панически атаки?

Периодически се намирате в депресивно състояние?

Вие страдате от тежко, низлечимо заболяване?

Или сте преодоляли тежка болест и се страхувате от рецидив?

Някой от вашето семейство страда от силна зависимост? И не желае да се лекува?

Вие имате хронично заболяване, имащо рецидивни последици?

Причините за заболяванията се намират в подсъзнанието на хората. Симптомите на заболявания, които не се поддават лесно на лечение, несъзнателно се поддържат от човека. Болният, в стремежа си да облегчи живота на друг от родата, несъзнателно, носи определено тегло. В резултат на това претърпява фиаско. Тежките заболявания винаги се обуславят с неосъзната връзка с човек от рода. Какво повлиява на тежко болния? С кого несъзнателно е свързано болното дете? Какво прави болният за цялата семейна система? Какво стои зад диагнозата? Каква е любовтта на човека? Какъв е вътрешният конфликт на човека? Кои са психологическите травми, които продължават своето разрушаващо въздействие, разрушават тялото и психиката на човека?

Разбира се, на подобни въпроси да се намери отговор самостоятелно е изключително трудно. Намиране на адекватно решение може да стане с помощта на психотерапевт. Какво решение може да предложи един психотерапевт? Решение, което може да задейства, мобилизира целителни сили в организма. Но по-важното е това, че съвременната психотерапия позволява на човека, дори след тежка болест, да възвърне или придобие вътрешна увереност и спокойствие.

Бизнес. Кариера. Приходи.

Защо някои преуспяват, а други с цената на много усилия, отново търпят неуспех?

Защо човек често сменя работното си място, но така и не намира материално или морално удовлетворение?

Защо човек цял живот може да получава ниски доходи, въпреки че се стреми към високи?

Защо в едно семейство някои членове са по-успешни от други?

Защо някои хора постоянно затъват в дългове?

Защо децата могат да похарчат всичко, което е било заработено от техните предци?

Защо някои членове на семейството постоянно се забъркват в някакви съмнителни сделки и афери?

Защо някой от семейството постоянно не съумява да си намери подходяща работа?

Отговорите на подобни въпроси могат да бъдат намерени вътре в човека, в неговата връзка със семейството и рода като цяло. Целият процес е несъзнателен и за това решенията се оказват не особено продуктивни. Семейството и рода имат огромно влияние върху живота на човека. Именно тази неосъзната връзка формира съдбата на човека. В подсъзнанието се намират нашите успехи и провали, здраве и болест, самота и щастлив брак. Вътре в човека е скрит неговият потенциал, неговите истински възможности, но много често те остават скрити, не се реализират в живота. Човекът се разочарова и живее живота си като в мъгла, по-нататък тези страдания носят като тегло неговите деца. Причини за несполуки, проблеми, конфликти продължават своето действие в следващите поколения.

Решенията призвани да променят вашия живот, винаги се намират в подсъзнанието. Но без прилагането на подходящи знания, достъпът до тях е затворен. Трябва да разберем, че психотерапевтът не дава съвети, за конкретните жизнени ситуации, изхождайки от своя личен опит! Не! Консултацията с психотерапевт – това е търсене на причина и решение на даден проблем във вашето подсъзнание. Именно това решение, до което се достига по този начин, е способно да разреши всеки семеен проблем, да мобилизира и задвижи изцелението на организма, да намери изход от сложна финансова ситуация. Не се колебайте и запишете своя час, за да можем да разкрием „тайните” на вашите конфликти, проблеми и тревоги с техниките от енергийната психология и констелации.

(По материали от http://www.solodovnikova.org)