Стрес или психична травма?

stress

Какво представлява стресът? Стрес това е “обща адапционна реакция на организма на интензивното въздействие на външната среда”. Ханс Селие въвежда понятието “стрес” и го разделя на два вида. Първит – дистрес (отрицателен стрес) – дисхармония, разпадане, а вторият – еустрес (положителен стрес) – осветяване, намиране на решение. За съжаление еустресът, като своеобразна творческа реакция на външни дразнители, се проявява при малцина. Дистресовите реакции са по-свойствени за повечето хора. Именно дистресът ежедневно наричаме стрес. Струва ни се, че животът е пълен с работа, семейни радости, общуване или творчество, но изведнъж се случва някакво събитие и вътре в нас нещо се променя, всякаш изгаря нещо. Животът до момента губи своя смисъл, чувстваме се разбити и подтиснати. Как ще се развиват събитията, от тук насетне, как да се справим със стреса, от това зависи нашият живот.

Какви са формите на стреса? Стресът може да се раздели на остър и хроничен. Острият стрес – кратковременен стрес, който преживяваме всекидневно. Хроничен стрес – стресът, който не свършва и изглежда неизбежен, когато говорим за често случващ се стрес от един и същи фактор, говорим за хроничен стрес. Когато събитията в живота на даден човек са толкова тежки, катастрофални, че даже и да предприема действия, това не дава никакъв положителен резултат, то тогава това не е стрес, а психична травма. Разликата между тях е доста съществена, тъй като разрушителните действия на психичната травма, са способни да оказват влияние на по-нататъшния живот и здравето на човека. При стрес, първоначално или малко по-късно, се усеща мобилизация на психическите процеси, които дават своеобразен тласък и човек чувства прилив на сили за разрешаване на дадена ситуация или за търсене на нови перспективи. В случай на психологическа травма, нещата стоят по друг начин. Тогава човек губи своите сили и енергия, преживяното се струва непоправимо. В случай на стрес, човек има възможност да се бори или да избяга, а в случай на травма подобни възможности няма. Съществува само една възможност – приспособяване, замразяване на чувствата и емоциите, защитен механизъм, който дава на индивида възможност за оцеляване.

Какви са последиците от стреса? Острия и хроничния стрес, не само възпрепятстват работоспособността на човека, но и допринасят за появата на здравословни проблеми. Причина за много заболявания е именно психологическият стрес, който подтиска имунната система на човека, в резултат на което я прави неспособна да се справи с вредните въздействията на околната среда (вируси, инфекции, атипични клетки и т.н.).

Именно тези хронични стресови състояния се явяват основна причина за заболявания или симптоми като:

• повишено кръвно налягане;
• мигрена;
• коронарна тромбоза;
• алергии;
• астма;
• пептични язви;
• запек;
• ревматоиден артрит;
• менструални осложнения;
• хиперфункция на щитовидната жлеза;
• деабет и
• кожни заболявания.

Кога стресът предизвиква появата на заболявания, а кога не? По-долу ще разгледаме скала с точки за отделните събития. Сумирайки всички точки от преживяните събития за последните 5 години, ще може да се определи каква е вероятността да се развие заболяване. 300 точки и нагоре, говорят за голяма вероятност за появата на заболяване.

Сравнителна скала за реакции на отделните събития

Смърт на съпруг или съпруга 100
Развод 73
Раздяла с партньора 65
Затвор 63
Смърт на близък роднина 63
Собствена болест или нещастен случай 53
Встъпване в брак 50
Уволнение 47
Помиряване със съпруга или съпругата 45
Пенсиониране 45
Болест на член от семейството 44
Бременност 40
Сексуални проблеми 39
Раждане на дете 39
Промени на работното място 39
Промени във финансов аспект 38
Смърт на близък приятел 37
Промени в сферата на бизнеса 36
Промени в количеството неразбирателства в семейството 36
Промени в отговорностите на работното място 29
Начало на самостоятелния живот на син или дъщеря 29
Конфликт с роднини на съпруга/ съпругата 29
Лични достижения 28
Съпруга/та започва работа 26
Съпруга/ та прекъсва работа 26
Начало и край на обучение 26
Промени в жилищните условия 25
Промени в личните навици 24
Неприятности с началството 23
Промени в условията или работното време 20
Смяна на местожителството 20
Смяна на учебното заведение 20
Промяна в навиците по време на свободното време 19
Промяна в активността, свързана с църквата 19
Промяна в обществените задължения 18
Промяна в съня 16
Промяна в честотата на семейните събирания 15
Промяна в хранителния режим 15
Дребни нарушения на закона 11

На основание пресмятането на точки, може само да се предположи вероятността за възникване на заболяване, това не означава, че заболяване непременно ще се появи. Това е така, защото в изследване на Холмс 51% от хората (повече от половината), които са набрали повече от 300 точки, така и не са се разболяли. Въпреки всичко тук става дума за това, че като стресогенен фактор не е самото събитие или обстоятелство, а нашата оценка на това събитие. Точно по тази причина, всеки от нас може да избегне последиците от стреса, ако владее определени техники или знания за намаляване негативното въздействие на стреса върху здравето.

Какво е психична травма? Съществуват събития, които е много трудно да преодолеем. Например внезапна смърт на родител, дете или партньор. Както и развод, тежка болест на човека или на негов близък, участие във война, физическо, психическо или сексуално насилие. Тези и много други събития, оказват толкова значимо и интензивно въздействие, че нашият мозък не успява да се справи с тяхната обработка. За да преживее тези обстоятелства, организмът се приспособява, това е защитен механизъм, които дават възможност на индивида за оцеляване. Човек се затваря в себе си и замразява всички чувства, по този начин травматичния опит остава в подсъзнанието. От преживяната силна емоция, човек може да остане без ясен спомен зa събитието, това говори за пълна или частична амнезия на произшествието. Външно всичко може да ни се струва доста благополучно, всякаш тежкото събитие е в миналото.

Психичната травма продължава да живее в душата на човека, предизвиквайки последици. При някои хора се проявява под формата на болест, страх, депресия, паника, тревога. При други под формата на неспособност да създадат семейство, да поддържат продължително време взаимоотношения с партньор, проблеми в работата. Травмата е такова нараняване, което съсипва същността на индивида. Тя е разрушаване на собствената личност. Нищо няма да се промени до момента, в който човек не преодолее психичната травма. Например, симптомите на дадена болест няма как да се потушат дотогава, когато свързаната с тях психична травма не бъде преодоляна. Човек несъзнателно е принуден да похабява много сили и енергия, за да задържи вътре в себе си травматичното преживяване. Ако човек е преживял много травматични събития, то неговия живот се превръща във вътрешна борба, за да задържи в себе си цялата болка. Енегрийният потенциал на човека се понижава и той не може да се реализира в живота, защото постоянно същствува нещо, което го държи. Не се колебайте и още днес започнете да преработвате травмите с техники от енергийната психология, констелации или друг метод за справяне със стреса.

(По материали от http://www.solodovnikova.org)