Защо общуването с връстници е толкова важно за тийнейджърите

vrustnici

Във формирането на личността на тийнейджъра, значима роля играе общуването с връстниците, заедно с това, общуването вътре в семейството, все пак, има силно влияние върху неговото развитие. Въздействието на външната социална среда,върху личността на детето, се определя от семейството, в което е израстнало. Топлите отношения в семейството могат да направят безпроблемно общуването с връстници и да помогнат на тийнейджъра да определи своята жизнена позиция, относно асоциалните постъпки на неговите приятели. Ако отношенията в семейството са негативни и тийнейджъра не се приема, такъв какъвто е, тогава детето ще се обърне към свои връстници, търсейки разбиране.

Унизен от своите близки, младежът ще компенсира своята понижена самооценка като злорадства, унижава и се подиграва с по-малко физически развитите деца. Ето защо, до голяма степен, начинът на общуване с връстниците се дължи на семейните взаимоотношения.

Изяснявайки, че връстниците влияят косвено на тийнейджърите, може да разгледаме в какво се изразява въздействието върху личността им.

На първо място, трябва да отбележим, че общуването с връстниците може да подпомогне лъжливото или истинското укрепване на Аз-а на тийнейджъра, посредством самоутвърждаване в средата и получаване на признание от връстниците. Истинското укрепване на Аз-а се случва, когато детето има реални успехи в значими области, в обществото на връстниците си. В случай на лъжливо укрепване на Аз-а, тийнейджъра се присъединява към която и да е група, за да почувства подкрепа и силата “Ние”.

Именно за това, много от младежите не възприемат критиките на възрастните, отнасящи се до тяхната компания. Те просто се страхуват да загубят приятелите си и за това не възприемат каквито и да било възпитателни действия по отношение към приятелите си, тийнейджърът възприема това като унижение.

Реално чувството за сила на група връстници е само илюзия, но ако младежът се възползва от тази илюзия – това значи, че тя му е необходима. Ако поразсъждаваме ще разберем, че при такива младежи отсъства на принадлежността към родителите и цялостното развитие на личността, поради ранното отделяне от семейството.

Много често подобно явление може да се наблюдава при семейства, в които родителите не се чувстват значими. Отстрани това може да се види като семеен или социален неуспех на родителя. Тийнейджърът в подобно семейство може да си мисли, че родителите не са достойни да го изслушват, тъй като не са успели да се справят достойно със своя собствен живот. Като втора причина за преждевременното освобождаване от родителски грижи може да отбележим – липса на чувство на защитеност в семейството, което младежът се старае да придобие в групата.

Нека отбележим какво правят тийнеджърите, за да се почувстват по-силни:

1. За да създадат тази илюзия за сила на групата, те избират “общ враг” и обединявайки усилия предприемат насилсвени действия.
2. Много често тийнейджърите влизат в неформални групи обединени от различни идеи. В тези групи на пръв поглед отсъстват каквито и да било правила. Групите заменят нестабилното Аз със силното “Ние”. Тогава се появява илюзията за безгранична независимост от родители и свобода в обществото като цяло. В действителност групите се управляват от силните лидери.

По този начин младежите се обединяват от определена обща идея. В случаите, когато те се обединяват заради “общ враг”, техният Аз се засилва отгоре надолу заради унижение на другия. В другия случай засилването на Аз-а става отдолу нагоре посредством присъединяването към група или лидер.

Освен това подсилване на Аз-а, върху тийнейджъра, оказва влияние и определен образ, към който той се стреми. Това е от особено значение за младежите, за които родителите не могат да играят роля на еталон. Като правило те подражават на силните лидери на групите и тяхното влияние върху личността на тийнейджърите става изключително голямо.

Общуването с връстниците оказва влияние върху зрялата жизнена позиция на младежите. Интересното е, че първоначално те отричат своята зрялост в съществуващия и вид. Младежите не приемат характерните за зрялостта лексика, облекло, прическа и т.н. На тази възраст за тийнейджърите по-съществени са: независимост от родителите и свобода на действията, но те все още не осъзнават, че другата страна на свободата е отговорността.

Тази възраст се характеризира с формирането на вътрешния свят на младежите и те се нуждаят от подкрепа и приемане от авторитетните хора в живота им. Трябва да се отбележи, че способността на тийнеджърите да водят вътрешен диалог, да осъзнават – все още е в начален стадий и за тях е по-лесно да споделят мислите си с приятели, вместо сами да обмислят всичко.

Преди всичко останало в едно приятелство, тийнеджърите реализират потребността си да споделят на някого. Същевременно, им се налага да защитават своя вътрешен свят от посегателства. За това в едно приятелство младежите ценят доверието, умението да се пазят тайни и верността.

Ако имате тийнейджър и сте изправени пред дилемата какво да правите с него, не се колебайте, поработете върху себе си, взаимоотношенията с вашия партньор с различни техники като констелации, енергийна психология и други, за да може вашето дете да се чувства свободно да живее своя живот.

(По http://white-elephant.ru)