Нашите убеждения, вярвания и програми се разкриват в терапията с техниките на енергийната психология.

nashite ubejdenia

Всеки си има собствени вярвания, обикновено изградени в самото начало на живота, които създават програми. Подсъзнанието използва тези програми, за да ръководи и контролира схващания, мисли, избори, решения, чувства и действия. Точно тези вярвания, функциониращи чрез подсъзнанието, са същите които определят вашия мироглед – как е устроен света, нашето място в него и нашите отношения с останалите. Нашето подсъзнание създава разбирането ни за:

• Кой сме, какво умеем и какво заслужаваме да притежаваме или да изживеем в живота – умствено, емоционално, физически, духовно, финансово, социално и семейно. Това е нашата лична идентичност или само-образ;
• Колко лесни или трудни ще бъдат нещата във живота ни (нашата професионална етика, перфекционизъм, самоувереност и само-образ);
• Какво заслужаваме или може да очакваме от себе си, другите хора, света и от Бог или Висшата Сила;
• Пред какви ограничения сме изправени по отношение на това какво може да дадем или да получим от другите и къде се намираме в общуването си с Бог или Висшата Сила.

На кратко, вашият подсъзнателен ум е настроен така, че да ни принуди да се приспособим точно към живота, който се очаква да изживеем. И подсъзнанието ни се справя с доста висока надеждност.

Проблемите се случват отново и отново. Това не е, защото ние съзнателно изпитваме желание или проявяваме намерение да ги повторите, а защото нашето подсъзнание – нашия верен слуга – е програмирано да реагира по специфичен начин при поява специфични стимули. Това програмиране е започнато далеч преди да имаме способността да го осъзнаем, обикновено, когато сме били съвсем малко дете. Използвайки съзнателно съсредоточаване и усилия, може да се почувстваме по добре и да си възвърнем контрол върху ситуацията за кратко време. В крайна сметка обаче, подсъзнанието побеждава. В резултат, погребаните емоции и вярвания постоянно стимулират неприятни навици, реакции или мисли. Те, от своя страна, в последствие стимулират допълнителни обезпокоителни мисли и чувства, които пък създават нови трудности. И без значение какво традиционно лечение се прилага, няма да се постигне постоянно облекчение, защото облекчението е блокирано на подсъзнателно ниво. Този цикъл от неизчистени емоции и убеждения и тяхното негативно влияние в живота ни, може да бъде безкраен.

Терапията с техники от енергийната психология помага за препрограмиране на нашето подсъзнание и премахване на разрушителните програми, които определят изхода на нашия живот. Терапията се базира на факта, че подсъзнанието е наш верен слуга и факта, че тялото ни знае най-добре какво е важно за нас, за да неутрализира ефективно емоционалната енергия във всеки един проблем, който се опитваме да преодолеем. По този начин системата от вярвания, която задейства този проблем бива разрушена до корен.

В резултат, програмата която ръководи нашето подсъзнание, е премахната. Ние сме напълно свободни сами да изберем как да реагираме на определен подтик, вместо да правим това автоматично. Силните и съсипващи емоции изчезват заедно със скритата и ограничаваща система от убеждения и така ставаме свободни!