Основни принципи на терапията с техниките на енергийната психология

principi terapia

Основни принципи, въз основа на които се базира терапията с техниките на енергийната психология:
• проблемите и изникналите въпроси са причинени от неразрешени негативни емоции и убеждения;
• мисли, емоции и поведенчески модели се контролират и ограничават чрез подсъзнателно програмиране;
• нашите вътрешни убеждения определят целта, времето, продължителността и честотата на психологичните симптоми и поведение;
• неправилно функциониращи системи от убеждения и емоционалните корени трябва да бъдат напълно премахнати за да се постигне продължително психологическо освобождаване;
• пълната хронология на всички психологически проблеми е записана на подсъзнателно ниво;
• съзнателното разпознаване или разбиране на настоящ проблем не е необходимо за ефикасно лечение.

Повечето от нас се плашат да се изправят лице в лице с емоциите, особено, ако като дете сме преживяли някаква форма на насилие или произхождаме от семейство с много проблеми. Съвсем нормално е да изпитваме страх при освобождаване на чувствата си, защото смятаме, че ако го направим, никога няма да можем да ги спрем отново. Така например, хората често се страхуват да се докоснат до своя дълбоко стаен гняв, защото се опасяват, че той ще излезе под формата на особено бурна ярост. На практика терапията с техниките на енергийната психология не активира и не изисква от нас да изживяваме или да пресъздадем отново неприятните спомени и усещания. Всичко, което е необходимо, е осъзнаване, че не се чувстваме пълноценни или че животът ни, по всяка вероятност, е в застой.